Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Andrachne telephioides telephioides
Andrachne telephioides oreocretensis
Ancistrura nigrovittata Αγκίστουρα η μελανόγραμμη
Anchusa variegata Αγχούσα η ποικιλόχρωμη
Anchusa thessala Αγχούσα η θεσσαλική
Anchusa stylosa Αγχούσα η στυλώδης
Anchusa spruneri Αγχούσα του Σπρούνερ
Anchusa sartorii
Anchusa officinalis
Anchusa macrosyrinx Αγχούσα η μακροσύριγκα
Anchusa macedonica Άγχουσα η Μακεδονική
Anchusa cretica Αγχούσα η Κρητική
Anchusa cespitosa
Anchusa azurea
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Anchusa aggregata Αγχούσα η προστιθέμενη
Anchusa aegyptiaca Αγχούσα η Αιγυπτιακή
Anchusa hybrida
Anas strepera Καπακλής
Anas querquedula Σαρσέλα