Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium cymosum cymosum
Cerastium cerastoides
Cerastium candidissimum
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Cerastium brachypetalum doerfleri Κεράστιο του Ντοέρφλερ
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium arvense arvense
Cephalorrhynchus tuberosus
Cephalaria transylvanica Κεφαλάρια η τρανσυλβανική
Cephalaria tenuiloba
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Cephalaria flava setulifera
Cephalaria flava flava
Cephalaria ambrosioides
Cephalanthera rubra