Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rhus coriaria Ρούδι
Rhynchocorys elephas elephas
Ribes alpinum Ρίμπες το αλπικό
Ribes multiflorum Ρίμπες το πολυανθές
Ribes orientale Ρίμπες το ανατολικό
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Ricinus communis Ρετσινολαδιά
Ricotia cretica
Ricotia isatoides
Ridolfia segetum
Rindera graeca
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Rochelia disperma disperma
Roemeria hybrida hybrida
Romulea bulbocodium
Romulea columnae
Romulea linaresii
Romulea ramiflora
Rorippa islandica Ρορίππα η ισλανδική
Rorippa prolifera Ρορίππα η γονοφόρος