Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thlaspi kovatsii