Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Limonium hirsuticalyx
Limonium ithacense
Limonium melium
Limonium ocymifolium
Limonium phitosianum
Limonium pigadiense
Limonium pylium
Limonium saracinatum
Limonium sieberi
Limonium sinuatum
Limonium virgatum