Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Taeniatherum caput-medusae