Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος