Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Seseli rhodopeum
Seseli peucedanoides
Seseli parnassicum
Seseli libanotis libanotis
Seseli libanotis intermedium
Seseli gummiferum crithmifolium
Seseli aroanicum
Sesamum indicum
Serratula tinctoria
Serratula leucantha cretica
Serinus serinus Σκαρθάκι
Serarias vomeracea vomeracea
Serapias vomeracea laxiflora
Serapias parviflora
Serapias orientalis orientalis
Serapias neglecta ionica
Serapias lingua
Serapias cordigera
Sepiana sepium Σεπιάνα το σέπιο
Senecio vulgaris