Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Paeonia clusii