Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia garckeana
Minuartia geniculata
Minuartia globulosa
Minuartia glomerata glomerata
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia graminifolia
Minuartia greuteriana
Minuartia hamata
Minuartia hirsuta eurytanica
Minuartia hirsuta falcata
Minuartia hybrida hybrida
Minuartia hybrida lydia
Minuartia juniperina
Minuartia mesogitana
Minuartia pichleri
Minuartia pseudosaxifraga
Minuartia recurva juresii
Minuartia saxifraga
Minuartia setacea setacea
Minuartia setacea stojanovii