Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bellevalia dubia
Bellevalia romana
Bellevalia sarmatica
Bellevalia trifoliata
Bellis annua annua Μπέλλα η ετήσια
Bellis longifolia
Bellis perennis
Bellis sylvestris
Bellium minutum Μπέλλιο το μικρότατο
Berberis cretica Βερβερίς η κρητική
Berberis vulgaris Βερβερίς η κοινή
Berteroa incana
Berteroa mutabilis
Berteroa obliqua
Berteroa orbiculata
Berteroa stricta
Berula erecta
Beta adanensis Μπέτα των Αδάνων
Beta macrocarpa Μπέτα η μακρόκαρπη
Beta nana