Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Nepeta melissifolia
Nepeta nuda albiflora
Nepeta nuda nuda
Nepeta orphanidea
Nepeta parnassica
Nepeta scordotis
Nepeta sphaciotica
Nepeta spruneri
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Neslia apiculata
Nigella arvensis aristata
Nigella arvensis arvensis
Nigella arvensis brevifolia
Nigella arvensis glauca
Nigella arvensis rechingeri
Nigella carpatha
Nigella damascena
Nigella degenii