Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Uromenus elegans Ουρομένος ο κομψός
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη