Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orobanche purpurea
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Orobanche pancicii
Orobanche minor
Orobanche major
Orobanche lutea
Orobanche loricata
Orobanche lavantulacea
Orobanche hederae
Orobanche grisebachii
Orobanche gracilis
Orobanche fuliginosa
Orobanche crenata
Orobanche cernua
Orobanche caryophyllacea
Orobanche canescens
Orobanche baumanniorum
Orobanche amethystea
Orobanche alba
Orobanche aegyptiaca