Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Halcyon smyrnensis Σμυρνοαλκυόνα
Rubus idaeus Σμεουρδιά
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος
Podiceps cristatus Σκουροβουτηχτάρι
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Barbus graecus Σκαρούνι
Serinus serinus Σκαρθάκι
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Erinaceus europaeus rhodius Σκαντζόχοιρος της Ρόδου
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Erinaceus europaeus nesiotes Σκαντζόχοιρος
Scabiosa minoana asterusica Σκαμπιόζα των Αστερουσίων
Scabiosa hymettia Σκαμπιόζα του Υμηττού