Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Alyssoides utriculata
Alyssoides sinuata
Alyssoides cretica
Alchemilla fallax
Alchemilla bulgarica
Achillea ambrosiaca
Althenia filiformis
Althaea officinalis
Alchemilla aroanica
Althaea cannabina
Althaea armeniaca
Alchemilla amphisericea
Alchemilla acutiloba
Alopecurus vaginatus
Alcea setosa
Achillea holosericea
Alopecurus gerardii
Allium vineale
Alcea rosea
Allium ursinum ucrainicum