Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anchusa macedonica Άγχουσα η Μακεδονική
Anchusa cretica Αγχούσα η Κρητική
Anchusa cespitosa
Anchusa azurea
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Anchusa aggregata Αγχούσα η προστιθέμενη
Anchusa aegyptiaca Αγχούσα η Αιγυπτιακή
Anchusa hybrida
Anagyris foetida Βρωμοκλάδι
Anagallis tenella
Anagallis minima Αναγαλλίς η μικρή
Anagallis foemina Αναγαλλίς η θηλυκή
Anagallis arvensis Αναγαλίδα η αρουραία
Anacyclus radiatus Ανάκυκλος ο ακτινωτός
Anacyclus clavatus Ανάκυκλος ο ροπαλοφόρος
Anacamptis pyramidalis
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Ampelodesmos mauritanica
Amorpha fruticosa