Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Turdus philomelos Τσίχλα
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Turdus merula merula Κότσυφας
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Turanana panagea Τουρανάνα η Παναγία
Tulipa undulatifolia
Tulipa saxatilis
Tulipa orphanidea
Tulipa hageri
Tulipa goulimyi
Tulipa cretica
Tulipa clusiana
Tulipa bakeri
Tulipa australis