Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pseudorchis frivaldii
Pseudorlaya pumila
Psilurus incurvus
Psoralea bituminosa
Pteridium aquilinum aquilinum
Pteridium aquilinum brevipes
Pteris cretica
Pteris vittata
Pterocephalus brevis Πτεροκέφαλος ο βραχύς
Pterocephalus papposus
Pterocephalus perennis bellidifolius
Pterocephalus perrenis perrenis
Ptilostemon afer
Ptilostemon chamaepeuce Πτιλοστήμων η Χαμαιπεύκη
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Ptilostemon stellatus
Ptilostemon strictus
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum