Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lotus aduncus
Lotus aegaeus
Lotus angustissimus
Lotus collinus Λωτός ο λοφώδης
Lotus conimbricensis
Lotus corniculatus
Lotus creticus Λωτός ο κρητικός
Lotus cytisoides Λωτός ο κυτισοειδής
Lotus edulis
Lotus halophilus
Lotus ornithopodioides
Lotus palustris
Lotus parviflorus
Lotus peregrinus
Lotus preslii Λωτός του Πρεσλ
Lotus stenodon
Lotus strictus Λωτός ο συνεσφιγμένος
Lotus tenuis
Lotus uliginosus
Loxia curvirostra Σταυρομύτης