Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lolium rigidum lepturoides
Lolium rigidum rigidum
Lolium temulentum
Lomelosia albocincta
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Lomelosia sphaciotica
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lonicera caprifolium Αγιόκλημα το αιγόφυλλο
Lonicera etrusca Αγιόκλημα το Ετρούσκο
Lonicera hellenica Αγιόκλημα το Ελληνικό
Lonicera implexa Αγιόκλημα το περίπλοκο
Lonicera nigra Αγιόκλημα το μέλαν
Lonicera nummulariifolia Αγιόκλημα το νομισματόφυλλο
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Lonicera xylosteum Αγιόκλημα το ξυλόστεο
Lophochloa cristata
Lophochloa hispida
Lophochloa pubescens
Loranthus europaeus Λώρανθος ο Ευρωπαίος
Lotononis genistoides Λωτονόνις η γενιστοειδής