Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ligusticum rhizomaticum
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Lilium candidum
Lilium carniolicum albanicum
Lilium carniolicum jankae
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Lilium rhodopaeum
Limenitis populi Λιμενίτις της λεύκας
Limenitis reducta Λιμενίτις η …
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Limnocryptes minutus Μικρός Λιμνοδρόμος
Limnodromus scolopaceus Μεγάλος Λιμνοδρόμος
Limodorum abortivum abortivum
Limodorum abortivum gracile
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο
Limonium antipaxorum
Limonium arcuatum
Limonium bellidifolium
Limonium brevipetiolatum