Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Origanum calcaratum
Origanum dictamnus
Origanum lirium
Origanum microphyllum
Origanum scabrum
Origanum sipyleum
Origanum symes
Origanum vetteri Ρίγανη η Βεττέριος
Origanum vulgare hirtum
Origanum vulgare viridulum
Origanum vulgare vulgare
Orlaya daucoides
Orlaya daucorlaya
Orlaya grandiflora
Orlaya kochii
Ornithogalum arabicum
Ornithogalum armeniacum
Ornithogalum atticum