Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Parietaria judaica
Parietaria lusitanica
Parietaria officinalis
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Paronychia argentea
Paronychia capitata
Paronychia cephalotes
Paronychia echinulata
Paronychia macedonica
Paronychia macrosepala
Paronychia polygonifolia
Paronychia rechingeri
Paronychia taurica
Parvotrisetum myrianthum
Paspalum paspalodes
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis graeca
Pedicularis olympica
Pedicularis orthantha