Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pedicularis olympica
Pedicularis leucodon leucodon
Pedicularis graeca
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Pastinaca sativa sativa
Pastinaca sativa urens
Paspalum paspalodes
Parvotrisetum myrianthum
Paronychia taurica
Paronychia rechingeri
Paronychia polygonifolia
Paronychia macrosepala
Paronychia macedonica
Paronychia kapela chionaea
Paronychia echinulata
Paronychia cephalotes
Paronychia capitata
Paronychia argentea