Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Lathyrus laxiflorus
Lathyrus neurolobus
Lathyrus niger niger
Lathyrus nissolia
Lathyrus ochrus
Lathyrus pallescens
Lathyrus pratensis
Lathyrus sativus
Lathyrus saxatilis
Lathyrus setifolius
Lathyrus sphaericus
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Lathyrus tuberosus
Lathyrus venetus
Lathyrus vernus
Launaea mucronata
Laurus nobilis Δάφνη
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη