Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onobrychis equidentata
Onobrychis gracilis
Onobrychis hypargyrea
Onobrychis montana macrocarpa
Onobrychis montana scardica
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Onobrychis pindicola
Onobrychis sphaciotica
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία
Ononis biflora Ονωχίδα η διανθής
Ononis diffusa
Ononis mitissima
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Ononis ornithopodioides
Ononis pubescens
Ononis pusilla
Ononis reclinata
Ononis serrata
Ononis spinosa antiquorum
Ononis spinosa leiosperma