Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tulipa orphanidea
Tulipa saxatilis
Tulipa undulatifolia
Turgenia latifolia
Tussilago farfara
Typha domingensis
Typha latifolia
Typha laxmannii
Tyrimnus leucographus Θύμος ο λευκόγραφος