Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trigonella corniculata
Trigonella cretica
Trigonella foenum-graecum
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος
Trigonella graeca
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella procumbens
Trigonella rechingeri
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Trigonella spicata
Trigonella spinosa
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trigonella striata
Trigonidium cicindeloides Τριγωνίδιο το κικινδελοειδές
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας