Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus grandiflorus
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus laxiflorus
Lathyrus neurolobus
Lathyrus nissolia
Lathyrus ochrus
Lathyrus pallescens
Lathyrus pratensis
Lathyrus sativus
Lathyrus saxatilis
Lathyrus setifolius
Lathyrus sphaericus
Lathyrus tuberosus
Lathyrus venetus