Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium halacsyanum
Teucrium kotschyanum
Teucrium massiliense
Teucrium microphyllum
Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum foetidum
Thalictrum lucidum
Thalictrum orientale
Thamnosciadium junceum