Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Taraxacum pindicola
Taraxacum poliochlorum
Taraxacum protervum
Taraxacum radinum
Taraxacum scaturiginosum
Taraxacum serotinum
Taraxacum subolivaceum
Taraxacum thessalicum
Taraxacum vexatum