Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lactuca serriola Λακτούκα η πριονωτή
Lactuca virosa Λακτούκα η σιελώδης
Laburnum anagyroides Λαμ
Lasiommata megera Λασιομάτα η μέγερα
Lasiommata petropolitana Λασιομάτα η πετροπολιτανή
Lasiommata maera Λασιομμάτα η μαίρα
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Limonium hierapetrae Λειμώνιο της Ιεράπετρας
Linum grandiflorum Λειμώνιο το μεγανθές
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Lepidium spinosum Λεπίδιο το αγκαθωτό