Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Petrorhagia obcordata
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Petrorhagia illyrica illyrica
Petrorhagia illyrica taygetea
Petrorhagia graminea
Petrorhagia glumacea
Petrorhagia fasciculata
Petrorhagia dianthoides
Petrorhagia cretica
Petrorhagia candica
Petrorhagia armerioides
Petromarula pinnata
Petasites kablikianus
Petasites hybridus
Petasites albus
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Peganum harmala
Pedicularis petiolaris
Pedicularis orthantha