Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccaria pyramidata
Vaccaria hispanica grandiflora
Vaccaria hispanica hispanica
Uvarovistia uvarovi Ουβαροβιστία του Ουβάρωφ
Utricularia vulgaris
Utricularia minor
Urtica urens
Urtica pilulifera
Urtica dubia
Urtica dioica dioica
Ursus arctos Αρκούδα
Urospermum picroides
Uromenus elegans Ουρομένος ο κομψός
Urginea maritima
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Umbilicus rupestris
Umbilicus parviflorus
Umbilicus intermedius