Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum alyssoides Άλυσσο το αλυσσοειδές
Alyssum baldaccii
Alyssum caliacrae
Alyssum chalcidicum
Alyssum chlorocarpum
Alyssum corymbosoides
Alyssum cuneifolium
Alyssum degenianum
Alyssum densistellatum
Alyssum desertorum Άλυσσο το ερημικό
Alyssum diffusum
Alyssum doerfleri
Alyssum euboeum
Alyssum fallacinum
Alyssum foliosum Άλυσσο το φυλλώδες
Alyssum fragillimum
Alyssum fulvescens Άλυσσο το πυρόχρωμο
Alyssum gustavssonii
Alyssum handelii
Alyssum heldreichii