Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Isatis tinctoria athoa
Isatis tinctoria tinctoria
Isatis vermia
Isoetes heldreichii
Isoetes histrix
Isophya lemnotica Ισοφύα λημνοτική
Isophya leonorae Ισοφύα της Λεονόρας
Isophya speciosa Ισοφύα η ενειδής
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς
Jankaea heldreichii
Jasione heldreichii
Jasione jankae
Jasione laevis orbiculata
Jasminum fruticans Γιασεμί το θαμνώδες
Johrenia distans
Jovibarba heuffelii
Juglans regia Καρυδιά
Juncus acutus acutus
Juncus alpinus alpinus
Juncus anceps