Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melampyrum heracleoticum
Melampyrum sylvaticum
Melica ciliata
Melica cretica
Melica minuta
Melica nutans
Melica ramosa
Melica rectiflora
Melica transsilvanica transsilvanica
Melica uniflora
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Melilotus indica
Melilotus italica
Melilotus messanensis
Melilotus neapolitana
Melilotus officinalis
Melilotus segetalis
Melilotus sulcata
Melissa officinalis altissima