Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hordeum murinum
Hordeum spontaneum
Hordeum vulgare
Hornungia petraea
Huetia cynapioides cynapioides
Huetia cynapioides divaricata
Humulus lupulus
Huso huso Μουρούνα
Hyacinthella atchleyi
Hyacinthus orientalis orientalis
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocotyle vulgaris
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος
Hymenocarpus circinatus Υμονόκαμπος ο περιφερής
Hymenolobus procumbens Υμενολόβος ο έρπων
Hymenonema graecum
Hymenonema laconicum
Hyoscyamus albus Υοσκύαμος ο λευκός
Hyoscyamus aureus