Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium semisylvaticum
Hieracium sericophyllum
Hieracium sparsum
Hieracium subaudum
Hieracium szilyanum
Hieracium triadanum
Hieracium trikalense
Hieracium turbinellum
Hieracium umbrosum
Hieracium waldsteinii
Himantoglossum caprinum
Himantoglossum samariense
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
Hiparrhenia hirta
Hipparchia aristaeus Ιππαρχία ο Αρισταίος
Hipparchia delattini Ιππαρχία η Ντελατίνιος
Hipparchia semele cretica Ιππαρχία η Κρητική
Hippocrepis ciliata
Hippocrepis comosa
Hippocrepis glauca Ιπποκρηπίς η γλαυκή