Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygonum patulum
Polygonum persicaria
Polygonum praelongum
Polygonum rurivagum
Polygonum salicifolium
Populus alba Ασημόλευκα
Polypodium cambricum
Polypodium vulgare
Polypogon monspeliensis
Polypogon viridis
Populus nigra Καβάκι
Polystichum aculeatum
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Paronychia albanica albanica
Pteridium aquilinum aquilinum
Phalaris arundinacea arundinacea
Plantago atrata atrata
Pinguicula balcanica balcanica
Plantago bellardii bellardii