Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Paeonia clusii
Petroselinum crispum
Petrorhagia velutina
Paronychia capitata
Pimpinella saxifraga
Petrorhagia thessala
Pimpinella rigidula
Pimpinella pretenderis
Paronychia argentea
Papaver rhoeas
Pimpinella peregrina
Pimpinella cretica
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia phthiotica
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Petrorhagia ochroleuca
Petrorhagia obcordata
Papaver pinnatifidum
Pimpinella anisum
Pilea microphylla