Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Polygonum bistorta
Polygonum equisetiforme
Polygonum hydropiper
Polygonum icaricum
Polygonum idaeum
Polygonum lapathifolium
Polygonum longipes
Polygonum maritimum
Polygonum mite
Polygonum papilosum
Polygonum patulum
Polygonum persicaria
Polygonum praelongum
Polygonum rurivagum
Polygonum salicifolium
Polypodium cambricum
Polypodium vulgare
Polypogon maritimus maritimus
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypogon maritimus subspathaceus