Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ebenus cretica Έβενος ο κρητικός