Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Herniaria glabra
Herniaria hirsuta
Herniaria incana
Herniaria micrantha
Herniaria nigrimontium
Herniaria parnassica cretica
Herniaria parnassica parnassica
Hesperis dinarica
Hesperis laciniata
Hesperis matronalis
Hesperis rechingeri
Hesperis sylvestris sylvestris
Hesperis theophrasti
Hesperis theophrasti graeca
Hesperis verroiana
Heteracris littoralis littoralis Εταίρακρις ο παράλιος
Heteractis littoralis similis Εταίρακρις ο …
Hibiscus syriacus Ιβίσκος ο Συριακός
Hibiscus trionum Ιβίσκος ο τρίονος
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός