Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linum maritimum
Linum nodiflorum
Linum olympicum athoum
Linum perenne alpinum
Linum perenne perenne
Linum phitosianum
Linum pubescens
Linum punctatum pycnophyllum
Linum rhodopeum
Linum strictum corymbulosum
Linum strictum spicatum
Linum strictum strictum
Linum tauricum
Linum tenuifolium
Linum thracicum
Linum trigynum
Linum turcicum
Linum usitatissimum
Linum virgultorum
Liquidambar orientalis