Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum longifolium