Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum halacsyanum
Verbascum humile
Verbascum hypoleucum
Verbascum ikaricum
Verbascum lasianthum
Verbascum leucophyllum
Verbascum levanticum
Verbascum longifolium
Verbascum lydium
Verbascum macrurum
Verbascum mallophorum
Verbascum mucronatum
Verbascum mycales