Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Linum arboreum Λίνο το δενδροειδές
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lactuca serriola Λακτούκα η πριονωτή
Lactuca virosa Λακτούκα η σιελώδης
Laburnum anagyroides Λαμ
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Limonium hierapetrae Λειμώνιο της Ιεράπετρας
Linum grandiflorum Λειμώνιο το μεγανθές
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Lepidium spinosum Λεπίδιο το αγκαθωτό
Lepidium campestre Λεπίδιο το πεδινό
Lepidium ruderale Λεπίδιο το χαλικόφιλο
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο