Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum lassiticum
Alyssum lesbiacum
Alyssum minus Άλυσσο το μικρό
Alyssum minutum Άλυσσο το μικρότατο
Alyssum montanum montanum
Alyssum montanum repens
Alyssum montanum scardicum
Alyssum murale
Alyssum nebrodense tenuicaule
Alyssum obtusifolium helioscopioides
Alyssum pichleri
Alyssum pogonocarpum Άλυσσο το πωγωνόκαρπο
Alyssum pulvinare
Alyssum samium
Alyssum sibiricum
Alyssum siculum Άλυσσο το Σικελικό
Alyssum simplex Άλυσσο το απλό
Alyssum smolikanum
Alyssum smyrnaeum Άλυσσο το Σμυρναίο
Alyssum sphacioticum